. X-kroužky
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

X-kroužky

X-krouzek
Princip těsnění Quad-Ring® / X-kroužky je téměř stejný jako při O-kroužcích. Počáteční utěsnění je dosaženo stiskem v pravoúhlé drážce. Tlak v systému vytváří sám o sobě pozitivní těsnící sílu.

Quad-Rings® / X-kroužky jsou v rozměrové řadě odpovídající US normě pro O-kroužky AS568. Rozměry drážek pro Quad-Rings® / X-kroužky jsou mírně odlišné protože je třeba menší stlačení k dosažení těsnící síly. Menší stlačení znamená menší tření a menší opotřebení těsnění.

Zdielanie stránky

Email:

X-kroužky

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:3755