. Vývěvy a dmychadla
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Vývěvy a dmychadla

Vývěvy a dmychadla
Vývěvy a dmychadla
Trh s vývěvami se považuje jak za jistou specialitu tak za "černou magii". Společnost ERIKS může pomoci demystifikovat tento proces a poukázat na nesmírné úspory v nákladech na energii a údržbu.

ERIKS Pumps nabízí prodej, servisní montáže a opravy kapalinových vývěv, vývěv s postranním kanálkem, vývěv s rotačními lopatkami a vývěv s rotujícím křídlem.
  • vysoké vakuum až komprese velkých objemů
  • plný rozsah technologií
  • poradenství "oprava nebo výměna"
  • servisní výměny
  • kompletní vakuové systémy
  • čerpadla na zkoušku
  • pronájem čerpadel

Zdielanie stránky

Email:

Vývěvy a dmychadla

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1748