. Typy ložisek
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Typy ložisek

Ložiska zádržného typu (BR)

Ložiska zádržného typu (BR)


Toto ložisko má integrální břity na vnější drážce poskytující plochu pro axiální zátěž. Tato axiální zátěž je přejímána na vnitřní dráze přes tvrzené svěrné kroužky, jež jednak vyrovnávají vnitřní poloviny drážky a poskytují vedení válečkům. U větších ložisek je vnitřní drážka vyrobena s integrálními žebry pro vedení válečků a axiálních sil.

Tento typ ložiska fixuje hřídel axiálně a zároveň umožňuje přebírat axiální zátěž. Zádržná vnější drážka musí být stranově fixována proti jednomu z drážkových osazení domku za použití dodávaných kolíků a šroubů. Na jakoukoli jednotlivou hřídel by měla být montována pouze jedna zádržná jednotka. Při montáži jednotky děleného valivého ložiska na hřídel za použití jiných nedělených typů ložisek (kuličková, s válcovými a sférickými válečky atd.) by mělo být dbáno zvláštní opatrnosti tak, aby bylo zajištěno, že není užito žádného jiného ložiska fixujícího polohu hřídele.
Ložiska expanzního typu (BX)

Ložiska expanzního typu (BX)


Toto ložisko je navrženo pouze pro radiální zátěže. Jako u zadrženého typu ložisek jsou válečky vedeny na vnitřní dráze tvrzeným osazením svěrných kroužků.

Během roztahování a smršťování hřídele se mohou válečky volně pohybovat přes plochou vnější dráhu, přičemž nekladou axiálnímu pohybu prakticky žádný odpor. Limity velikosti axiálního pohybu jsou uvedeny v sekci Montáž a údržba.

Zdielanie stránky

Email:

Typy ložisek

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1914