. Skořepinový typ jehlových ložisek
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Skořepinový typ jehlových ložisek

Skořepinový typ jehlových ložisek
Jehlová ložiska skořepinového typu jsou lehká ložiska s vysokou zatížitelností.

Tato ložiska využívají vnější kroužek skořepinového typu vyrobený z tenké destičky ze speciální oceli která je přesně tažena, nauhličena a zakalena, poskytujíc takto nejnižší průřezovou výšku mezi jehlovými ložisky.

V těchto řadách jsou k mání dva typy ložisek, klecový typ a plně obsazený typ. Správný typ lze vybrat podle provozních podmínek.

Klecový typ je takové konstrukce, ve které jsou jehlové válečky přesně vedeny klecí a axiálními kroužky. Tento typ je užitečný pro aplikace při vysokých rychlostech.

Plně obsazený typ jehlového ložiska je na druhé straně vhodný pro aplikace s velkými zátěžemi při malých rotačních rychlostech.

Protože jsou tato ložiska do domků zalisována není potřeba pro axiální zafixování žádných úchytek. Jsou ideální pro použití masově vyráběných výrobků jejichž výroba má být ekonomická a mají široký rozsah aplikací.

Zdielanie stránky

Email:

Skořepinový typ jehlových ložisek

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1628