. Sférická axiální válečková ložiska
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Sférická axiální válečková ložiska

Sférická axiální válečková ložiska
U sférických axiálních válečkových ložisek je zátěž přenášena z jedné vodící dráhy na druhou v jistém úhlu k ose ložiska.

Tato ložiska jsou tudíž vhodná pro nesení radiálních zátěží přidaných k zároveň působícím axiálním zátěžím.

Další důležitou charakteristikou sférických válečkových axiálních ložisek je jejich samostavitelná schopnost. To dělá tato ložiska necitlivými k odchýlení hřídele a osové nevyrovnanosti hřídele vůči domku.

Sférická axiální válečková ložiska obsahují velké množství asymetrických válečků a mají speciálně navržené vodící dráhy s optimálním přizpůsobením. Mohou tudíž odolávat velkým axiálním zátěžím a dovolují relativně vysoké provozní rychlosti.

Sférická axiální válečková ložiska se vyrábějí ve dvou provedeních v závislosti na velikosti a řadě. Ložiska do a včetně velikosti 68 rozlišitelná příponou E v názvu, mají lisovanou ocelovou klec okénkového typu, jež spolu s válečky tvoří nerozebíratelnou sestavu s podložkou hřídele.

Všechna ostatní ložiska mají strojně obrobenou mosaznou nebo ocelovou klec, která je vedena manžetou vloženou ve vrtání podložky hřídele. Podložka hřídele a klec s válečky tvoří nedělitelnou jednotku.

Zdielanie stránky

Email:

Sférická axiální válečková ložiska

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1641