. Opěrné kroužky
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Opěrné kroužky

Operne krouzky
Opěrné kroužky (Anti-extruzní kroužky) jsou osázeny aby zabránily vytláčení elastomerových O-kroužků a Quad kroužků (X-kroužků) do mezery při působení vysokého tlaku.

Opěrné kroužky jsou obvykle instalovány tam, kde tlak v systému překročí 10 MPa (1,500psi). O-kroužková drážka musí být rozšířena, aby mohl byt osazen i opěrný kroužek, 2 záložní kroužky (po jednom na obou stranách O-kroužku) jsou instalovány v aplikacích kde působí tlak střídavě z obou stran.

Opěrné kroužky jsou obvykle dodávány jako spirálový kruh se dvěma otáčkami, které umožňují snadnou montáž. Mohou být také dodávány jako pevné kroužky, nebo pevné kroužky s rozdělením v případě potřeby.

Materiály opěrných kroužků
Opěrné kroužky ERIKS jsou vyrobeny z PTFE, ale mohou být také dodávány ve verzi PTFE + plnivo, nebo PEEK, závislosti na aplikaci.

Zdielanie stránky

Email:

Opěrné kroužky

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:3753