. Kuželíková ložiska
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Kuželíková ložiska

Kuželíková ložiska
Domky jsou horizontálně děleny a mají standardně v základně dva nebo čtyři otvory pro uchycovací šrouby.

Kuželíková ložiska mají ve vnitřních a vnějších kroužcích skloněné vodící dráhy mezi nimiž jsou uspořádána kuželíková tělíska.

Prodloužené přímky všech skloněných povrchů se protínají ve společném bodě na ose ložiska. Jejich konstrukce činí kuželíková ložiska zvláště vhodnými pro provoz s kombinovanými (radiálními a axiálními) zátěžemi.

Axiální zatížitelnost těchto ložisek je ve velké míře určena jejich kontaktním úhlem. Čím větší je kontaktní úhel tím větší je axiální zatížitelnost. Indikace velikosti úhlu je dána výpočtovým koeficientem e, čím větší je hodnota e tím větší je kontaktní úhel a ložisko je vhodnější pro nesení axiálních zátěží.

Kuželíková ložiska mají logaritmický kontaktní profil který poskytuje optimální distribuci sil přes kontakty vodících drah. Speciální provedení kluzných povrchů vodící příruby a rozměrné konce valivých tělísek významně podporují tvorbu mazacího filmu na dotyku konců valivých tělísek a příruby.

Výsledné výhody zahrnují zvýšenou provozní spolehlivost a sníženou citlivost na osovou nevyrovnanost.

Zdielanie stránky

Email:

Kuželíková ložiska

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1642