. Korečkový dopravník nebo elevátor
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Korečkový dopravník nebo elevátor

Korečkový dopravník nebo elevátor
Má upevnené korčeky k jednej, alebo dvom vetvám reťaze.

Korčeky sú tvarované tak, že keď prechádzajú cez predné koleso, zadná časť každého korčeka funguje ako sklz pre materiál vykladaný z nasledujúceho korčeka.

Podávanie elevátora sa dosahuje plniacim otvorom, alebo sklzom.

Takéto elevátory sú vhodné pre manipuláciu s hrudkovitými, drobivými, alebo abrazívnymi materiálmi.

Zdielanie stránky

Email:

Korečkový dopravník nebo elevátor

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1700