. Indukční ohřívače
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Indukční ohřívače

simatec, simalube, simatherm
simatherm, simatec
simatherm, simatec
simatherm, simatec
simatherm, simatec
Společnost simatec ag Switzerland vyrábí špičkové indukční ohřívače simatherm.

Princip činnosti indukčního ohřívače

Síla potřebná pro montáž ložisek se značně zvyšuje s velikostí ložiska. Tepelná expanze kovů způsobuje, že ložiska, nebo jiné prstencové tvarované části mohou být lehce montované na hřídel ', nebo do domca. Pro rychlý ohřev ložisek můžete použít indukční ohřívač ložisek. V minulosti se často používaly ohřívače s olejovým koupelny.

Funkce indukčního ohřívače vychází z principu elektrického transformátoru. Indukční cívkou je v ložisku naindukovanou vysoký proud a nízké elektrické napětí. Následkem toho do nekolika minut významně naroste teplota ložiska. Teplo je indukované pouze ohříváním ložisku, přičemž teplota samotného ohřívače zůstává stejná jako okolní teplota a ohřívače se lze dotýkat bez nebezpečí. Indukční ohřívání je velmi účinné, protože ložisko je vyhřívané přímo indukčním tokem. Nekovové části, jako těsnění a mazivo nejsou ohřívaná indukčním tokem. Výhodou je, že ložisko može byt 'namazané před ohřevem a montáží. Protože během indukčního ohřevu se ložisko zmagnetizuje, je indukční ohřívač simatherm vybaven demagnetizátorom. Demagnetizátor zabrání aby ložisko prit'ahovalo malé kovové částečky, které by mohly způsobit dlouhodobé poškození ložiska a tím zkrácení jeho životnosti.

Montáž ohřátého ložiska

Pro osazení ložiska do místa uložení je doporučená teplota 110 ° C. Vyšší teploty nejsou nutné a jsou zakázány. Teplota nad 125 ° C může způsobit strukturální změny v materiály ložiska. Proto musí být teplota ložiska sledována teplotním senzorem. Zmršt'ovacie objímky a ostatní prstencové tvarované části mohou byt 'indukčně zahřívány až na teplotu cca. 400 ° C. Během montáže zahřátého ložiska vždy používejte ochranné rukavice. Montované ložisko musí být natištěné přes hřídel 'až na doraz. Místo, kde má byt 'ložisko umístěné posuneme po hřídeli až po podpěru a přidržíme v této poloze dokud nebude ložisko těsně upevněné na hřídeli. Pro ohřev ložisek a ostatních kruhově tvarovaných částí dodává simatec široké pole indukčních ohřívačů simatherm, pro téměř všechny požadavky při montáži.

Zdielanie stránky

Email:

Indukční ohřívače

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2906