. Dynamické vyvažování
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Dynamické vyvažování

Dynamické vyvažování
Řešení problémů chvění je další oblast, ve které máme léta speciálních dovedností a speciálních znalostí.

Náš servis dynamického vyvažování, který může být prováděn na místě nebo v nejbližší dílně společnosti ERIKS, využívá poslední počítačové technologie a dosahuje požadované průmyslové tolerance. Významně redukuje pravděpodobnost mechanického opotřebení a prodlužuje životnost součástek.

Vyvažování na místě


ERIKS poskytuje v rámci svého širokého rozsahu nástrojů monitorování stavu mobilní analýzu chvění a službu dynamického vyvažování.

Pokud jsou silné elektrické a mechanické vibrace ponechány bez detekce a nepovšimnuty, mohou způsobit poruchy, které mohou vést k nákladné ztrátě výroby a poškození zařízení.

Monitorovací přístroje používané našimi techniky přesně určí vibrace a nevyváženosti rotačních zařízení, změří velikost a frekvenci, polohu a určí příčinu.

Technici předají zákazníkovi obšírnou zprávu o každé sledované instalaci, doplněnou o potřebná opatření pro odstranění závad.

V případech, kde stroj vyžaduje vyvážení rotoru, je možno dohodnout opravu nevyváženosti na místě anebo, pokud to bude potřeba, v našich nejbližších dílnách.

Zdielanie stránky

Email:

Dynamické vyvažování

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1909