. Dělená ložiska - výhody SRB
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Dělená ložiska - výhody SRB

Dělená ložiska - výhody SRB
Dělená ložiska - výhody SRB
Dělená ložiska jsou neodmyslitelná v aplikacích zahrnující omezený přístup a jsou cenově velice výhodná tam kde doba prostoje v důsledku výměny má za následek ztráty výroby..

Dělená valivá ložiska jsou úplně dělitelná ve vztahu vůči hřídeli. Časy potřebné pro instalaci a inspekci jsou tudíž dramaticky zkráceny. Ušetřený čas a náklady eliminované v důsledku toho, že není nutno demontovat pomocné zařízení, mají dále za následek ještě vyšší potenciální úspory.

Zjednodušená inspekce


Bez ohledu na velikost nebo typ děleného valivého ložiska je inspekce bez problémová. Jednoduše sejmete víko podpory a vrchní polovinu domku a veškeré součásti ložiska jsou viditelné a přístupné.

V důsledku toho může být v průběhu plánované údržby ušetřeno významné množství normohodin, což dále přispívá k potenciální úspoře nákladů.

Krátká doba návratnosti, dlouhodobé výhody


Ačkoli by bylo jednoduché citovat příklady, kde má použití dělených ložisek za následek nápadné úspory, je fakticky pravda, že významných úspor lze dosáhnout u téměř každé aplikace. I mírné úspory mohou být dostatečné aby ospravedlnily použití dělených ložisek. V závislosti na aplikaci, doba odstávky potřebná pro výměnu děleného ložiska může být malým zlomkem doby potřebné pro nedělená ložiska.

To poskytuje úspory jak v údržbářských pracovních hodinách tak ve ztrátách výroby. Jestliže se takovéto úspory nákladů vezmou v úvahu ve fázi výběru ložiska, stane se volba děleného ložiska nezvratitelnou.

Další úspory


I v situacích kde je použito SRB ložiska jako náhrady za dělené ložisko jiné značky, existuje potenciál pro úspory.

Z důvodu standardního použití strojně obrobených mosazných klecí, použití profilovaných valivých prvků a použití vysokojakostních materiálů pro domky a podpory, mají SRB ložiska schopnost prodloužení provozní životnost, což vede k snížené spotřebě ložisek.

Zdielanie stránky

Email:

Dělená ložiska - výhody SRB

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1833