. Axiální ložiska / U kroužky
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Axiální ložiska / U kroužky

Axiální ložiska / U kroužky

Jednosměrná axiální kuličková ložiska

Jednosměrná axiální kuličková ložiska sestávají z podložky hřídele, podložky domku a sestavy kuliček s klecí.

Tato ložiska jsou dělitelná takže je montáž jednoduchá, jelikož mohou být podložky a sestava klece s kuličkami montovány samostatně.

Menší velikosti jsou k mání buď s plochou dosedací plochou na domkových podložkách nebo s kulovou dosedací plochou. Ložiska s kulovými podložkami domku mohou být použita spolu s kulovými dosedacími podložkami pro kompenzaci osové nevyrovnanosti mezi domkem a hřídelí.

Jednostranná axiální kuličková ložiska, jak naznačuje jejich název, mohou nést axiální zátěže v jednom směru a tak jednosměrně axiálně fixovat hřídel. Nesmí být však nijak radiálně zatěžována.

Dvoustranná axiální kuličková ložiska

Dvoustranná axiální kuličková ložiska sestávají z jedné hřídelové podložky, dvou podložek domku a dvou sestav klece s kuličkami.

Tato ložiska jsou dělitelná takže je jejich montáž snadná.

Jejich domkové podložky a sestavy klece s kuličkami jsou stejné jako u jednostranných axiálních ložisek.

Menší ložiska jsou k dispozici buď s plochou dosedací plochou na domkových podložkách nebo s kulovou dosedací plochou. Ložiska s kulovými podložkami domku mohou být spolu s kulovými dosedacími podložkami použita pro kompenzování osové nevyrovnanosti mezi domkem a hřídelí.

Dvoustranná axiální kuličková ložiska mohou nést axiální zátěže v obou směrech a mohou takto sloužit pro axiální fixaci hřídele v obou směrech. Nesmí být však namáhána žádnými radiálními silami.

Zdielanie stránky

Email:

Axiální ložiska / U kroužky

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1614