. Řetěz pro plošinový dopravník
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Řetěz pro plošinový dopravník

Řetěz pro plošinový dopravník
Pomaly pohybujúce sa etážové dopravníky používajú tieto reťaze napríklad na dopravu foriem v zlievárňach a výrobných montážnych linkách.

Plošiny sú zostavené tak aby bežali na podperných lištách.

Reťaz, ktorá sa napojuje vo vodorovnej polohe, sa uplatňuje výhradne ako spôsob pohonu.

Zdielanie stránky

Email:

Řetěz pro plošinový dopravník

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1714