. ERIKS s.r.o.
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

ERIKS group nv

Holandské holdingové seskupení distribučních společností ERIKS group je vedoucím inovativním dodavatelem do všech segmentů průmyslu, splňující současně dva základní atributy: specialista a dodavatel kompletních řešení. ERIKS je prostřednictvím svých šesti znalostních domén schopný pozitivním způsobem přispět k řízení podnikatelských aktivit svých zákazníků a prvovýrobců.
www.eriks.com

ERIKS s.r.o.

Je členem ERIKS group nv, zastřešující aktivity seskupení na území celé České republiky. Naše služby spolu s rozsáhlou technickou podporou našeho vlastního personálu i personálu našich dodavatelů znamenají, že zařízení můžeme pomoci navrhnout, zvolit, nainstalovat, uvést do provozu a udržovat, a tím zvýšit Vaši produktivitu a nákladovou efektivnost.
www.eriks.cz
Speciální#345;etězy#344;etězy-retez-retezy-Renold-FennerOzubená-kola-Fenner-kola-retezMaziva

Zdielanie stránky

Email:

ERIKS s.r.o.

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:1605